onsdag 9. april 2008

Oppgave 1.
det som har endret seg gjennom årene er at det er mere akseptert at familier skiller seg.


Oppgave 2.

Det er mye som har forandret seg siden jeg var liten. det var for eksempel kjernefamilie, men nå til dags er det ulike familieformer. det som også har forandret seg er at flere og flere barn fra alderen 6 år får mobiltelefon. Det er også mange barn som sitter en del på datamaskinen nå til dags. Før hadde man ikke det så da måtte man være ute å leke, men nå som vi har fått datamaskin og mobiltelefon går ikke barn så mye ut. Flere barn begynner i barnehagen tidligere, familier får bare flere barn og bor i større hus. Det er flere som er fra utlandet og kommer inn til Norge.

torsdag 3. april 2008

Kompetansemål: gjøre rede for hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

barnehage: barn i barnehagen skal ha muligheten til å gi sin mening i hverdagen. Dette kommer helt ann på barnets alder og modningsnivå. Ved at man oppmuntrer barn til å uttrykke sine meninger, tanker, gir anerkjennelse for dette så gir man barnet en mulighet til medvirkning. Det er viktig som voksen person at man lytter og har en god samtale med barnet. Dette kan motivere barnet til å påvirke sin egen hverdag. Barna skal også ha muligheten til å være med å delta i planleggingen i barnehagen.


Skole: det kan vanskelig for mange barn med overgangen fra barnehage der alt er veldig strukturert til skolen der det er mer uoversiktlig. På en skole kan man gi elevene brukermedvirkning ved å la dem være med å på og ta del i det som blir bestemt. Det kan også vært lurt å la elevene være med på å lage klasseregler. Man kan også ha elevråd på skolen der elevene tar opp det de ønsker i skolehverdagen.


Ungdomsklubb: brukermedvirkning i ungdomsklubb betyr at ungdommene skal være med å bestemme hva som skal skje. F.eks konserter, aktiviteter eller utflukter. For at ungdommene skal bli hørt kan man bruke en spørreundersøkelse eller brukerundersøkelse. Det er viktig at man oppmuntrer ungdommene til å si hva de mener om valg og avgjørelser som blir tatt. Man kan også bruker direkte medbestemmelse, det vil si at man går rett til styre eller å ha et allmøte.

onsdag 27. februar 2008

Kommunikasjon og samhandling tema: Grupper
I dette arbeidet skal vi se på hva som kjennetegner arbeid i grupper. Vi skal også drøfte hvordan det er å være medlem i arbeidsgrupper.


1. Hvilke sosiale ferdigheter har personer med god sosial kompetanse?
Vi mennesker er ikke født med sosialkompetanse, det er noe vi utvikler gjennom hele livet.
en person med god sosial kompetanse har disse ferdighetene:
- Selvhevdelse: Å hevde oss selv og våre egne meninger på en god måte
-Selvkontroll: handler om det med å klare å tilpasse seg andres meninger og tanker uten å gjøre det til et problem og inngå kompromisser.
-prososial adferd: å utføre positive handlinger uten å tenke på å få noe tilbake for det. Gi ros, være vennlige, vise at man bryr seg, dele, hjelpe og inkludere.
-empati/rolletaking: vil si å klare og sette deg inn i en annen situasjon og følelser. en må kunne se situasjonen fra en annens side.
- samarbeidsferdigheter: handler om å hjelpe andre om noen trenger det.
-Ansvarlighet: Å ta ansvar for sine avgjørelser og ta konsekvensene av de.
- Lek, glede og humor:

2.Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?
jeg syns gruppen jeg jobbet med når vi hadde om det skapene menneske var den beste gruppa jeg har jobbet med så langt. alle på gruppa var helt forskjellige jenter..alle jobbet like mye og vi samarbeidet veldig bra sammen.

2.Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?
det er viktig at alle på gruppen blir inkludert, at ingen føler seg utenfor. alle på gruppa må få lov til å si noe. At man har god kommunikasjon.

Blogg oppgave:
Dere skal i egne blogger skrive om følgende:


1. Med drama tenker jeg på: lek, skuespill, ha det gøy, kle seg ut, teater
2. Min erfaring med å stå foran andre og framføre noe eller spille rollespill osv. Er: min erfaring med å stå foran andre er ikke noe jeg liker så veldig godt. Jeg blir veldig nervøs at jeg kan besvime. Det trenger ikke være mange mennesker, kan bare være 4-5 stykker.
3. Min erfaring med dramaarbeid er: jeg har ikke noen erfaring med drama.
4. Jeg liker/liker ikke drama fordi: jeg liker ikke drama fordi jeg liker ikke å stå foran mange mennesker. Men liker å se på.